BchDTh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1865 W495D79L462)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BchDTh (1882) radish2 (1820) 74S
2 win BchDTh (1867) Catbuj (1853) 29S
3 win BchDTh (1854) stanley (1757) 7S
4 win BchDTh (1840) dakang2023 (1786) 28S
5 lose BchDTh (1856) vittroi37 (1830) 37S
6 win BchDTh (1840) vittroi37 (1846) 22S
7 lose hamhocco (1873) BchDTh (1855) 28S
8 lose BchDTh (1871) doanxien (1847) 23S
9 lose BchDTh (1892) Hungbocap (1714) 32S
10 win BchDTh (1879) thang_MADI (1791) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BchDTh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames