Bay_Tran623
Cờ nhanh: 1621 W457D52L420
Cờ chậm: 1833 W382D87L338)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Bay_Tran623 (1850) sirauto (1809) 33S
2 win Bay_Tran623 (1835) sirauto (1824) 49S
3 lose Bay_Tran623 (1846) shua115 (1994) 28S
4 win Bay_Tran623 (1831) Bimbim (1808) 25S
5 lose Bay_Tran623 (1851) sadeness16 (1716) 34S
6 lose Bay_Tran623 (1643) tai12345678 (1412) 46F
7 win Bay_Tran623 (1631) Planetfun (1519) 18F
8 win Bay_Tran623 (1615) xichlo (1633) 31F
9 win Bay_Tran623 (1597) innerpeace (1678) 18F
10 win Bay_Tran623 (1583) ConNguaHoang (1534) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Bay_Tran623, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames