Baselornia
Cờ nhanh: 1482 W122D14L136
Cờ chậm: 2549 W133D31L30)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw playerOk (2332) Baselornia (2555) 10S
2 lose omnhucaytam (1637) Baselornia (1493) 23F
3 lose Baselornia (1505) Moingay2van (1608) 13F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames