Baselornia
Cờ nhanh: 1505 W122D14L134
Cờ chậm: 2555 W133D30L30)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Baselornia (1533) quang1956 (1593) 25F
2 win Baselornia (1509) htytyty (1386) 36F
3 lose Baselornia (1525) tangta58 (1808) 40F
4 lose Baselornia (1550) dairymn (1664) 37F
5 lose Baselornia (1577) bobi678 (1657) 5F
6 lose Baselornia (1595) Bomtan (1820) 41F
7 lose Baselornia (1623) mustang_1 (1679) 18F
8 lose Baselornia (1655) mustang_1 (1647) 19F
9 win Baselornia (1635) tthong (1444) 21F
10 win Baselornia (1591) tinhtrungvn (1814) 3F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Baselornia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames