Baselornia
Cờ nhanh: 2030 W27D4L29
Cờ chậm: 2573 W111D18L26)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Ha2006 (2203) Baselornia (2020) 10F
2 win FengLin (2066) Baselornia (1984) 37F
3 win Baselornia (1962) danny50 (1811) 18F
4 win happy2000 (2130) Baselornia (2568) 34S
5 draw phantom (2510) Baselornia (2571) 26S
6 win co_vit1982 (2178) Baselornia (2559) 44S
7 win thoisg (2034) Baselornia (2552) 21S
8 lose Baselornia (1988) WuHan (2084) 45F
9 lose Baselornia (2010) PHIDAO7 (2169) 22F
10 win Baselornia (1956) ME_CUNG (2410) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Baselornia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames