Baongoc19876
Cờ nhanh: 2027 W3498D460L3918
Cờ chậm: 1821 W47D17L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Baongoc19876 (2013) Lienkiet (1954) 32F
2 win Baongoc19876 (1993) jinju (2132) 36F
3 lose jinju (2120) Baongoc19876 (2005) 19F
4 lose Baongoc19876 (2016) bonglipie (2166) 27F
5 lose bonglipie (2154) Baongoc19876 (2028) 34F
6 lose ThuaBoChay (2039) Baongoc19876 (2044) 23F
7 lose Mike2 (2025) Baongoc19876 (2061) 23F
8 lose Baongoc19876 (2079) Mike2 (2007) 29F
9 lose Coleman (2064) Baongoc19876 (2095) 20F
10 win Baongoc19876 (2079) Coleman (2080) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Baongoc19876, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames