BanN
Cờ nhanh: 1498 W8D0L8
Cờ chậm: 1967 W1548D183L1372)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BanN (1982) polkm (2004) 32S
2 lose tsmdktrove (2033) BanN (1996) 37S
3 lose BanN (2011) tsmdktrove (2018) 45S
4 win hoahamtieu (1876) BanN (1999) 45S
5 win BanN (1987) hoahamtieu (1888) 54S
6 lose BanN (2004) ahtttt (1940) 62S
7 lose kem (1927) BanN (2022) 25S
8 win BanN (2008) phandung (1954) 41S
9 win phandung (1969) BanN (1993) 21S
10 win BanN (1977) VN12345 (2004) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BanN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames