BacLieuChess
Cờ nhanh: 2682 W53D14L2
Cờ chậm: 2748 W212D356L36)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BacLieuChess (2746) chang68 (2068) 26S
2 win BacLieuChess (2681) cara2166 (1749) 39F
3 win BacLieuChess (2745) Rus_boy (2012) 29S
4 win Rus_boy (2013) BacLieuChess (2744) 31S
5 win Quannuakhuya (2502) BacLieuChess (2704) 4S
6 win BacLieuChess (2653) Quannuakhuya (2553) 1S
7 lose Quannuakhuya (2457) BacLieuChess (2749) 1S
8 win BacLieuChess (2711) Quannuakhuya (2495) 13S
9 win Quannuakhuya (2544) BacLieuChess (2662) 2S
10 win yenthanh (2133) BacLieuChess (2674) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BacLieuChess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames