BacLieuChess
Cờ nhanh: 2698 W55D14L2
Cờ chậm: 2676 W217D364L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DonPhuong (2540) BacLieuChess (2718) 20S
2 win chantroitim (2658) BacLieuChess (2688) 51S
3 win BacLieuChess (2687) Quangsonbn (1851) 18S
4 draw TrietHoang (2430) BacLieuChess (2694) 138S
5 draw alex2001 (2604) BacLieuChess (2699) 46S
6 draw alex2001 (2598) BacLieuChess (2705) 43S
7 draw Sony2007 (2571) BacLieuChess (2713) 32S
8 win BacLieuChess (2687) Sony2007 (2597) 78S
9 draw nnhuynh2 (2603) BacLieuChess (2692) 53S
10 win thua_nhe (2381) BacLieuChess (2683) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BacLieuChess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames