BacCao
Cờ nhanh: 2029 W101D10L66
Cờ chậm: 1631 W12D3L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Pham_HoaBinh (1554) BacCao (1617) 81S
2 draw letampa (1798) BacCao (1612) 92S
3 win luongpeu (1843) BacCao (2019) 43F
4 lose kydu (1636) BacCao (1627) 40S
5 win BacCao (1614) michael (1522) 25S
6 win michael (1536) BacCao (1600) 38S
7 win BacCao (1990) arrowana (1944) 55F
8 win arrowana (1977) BacCao (1957) 36F
9 lose BacCao (1991) arrowana (1943) 32F
10 win choi_co_tang (1875) BacCao (1965) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BacCao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames