BacCai
Cờ nhanh: 2494 W52D8L2
Cờ chậm: 2702 W66D100L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw BacCai (2709) chessr1 (2593) 55S
2 draw Doksuri (2591) BacCai (2716) 46S
3 draw DonPhuong (2700) BacCai (2716) 87S
4 draw DonPhuong (2699) BacCai (2717) 130S
5 draw DonPhuong (2698) BacCai (2718) 28S
6 draw DonPhuong (2697) BacCai (2719) 93S
7 draw BacCai (2720) DonPhuong (2696) 40S
8 draw BacCai (2725) GoldCoast (2639) 60S
9 win BacCai (2697) CuuVyHo (2642) 54S
10 win BacCai (2672) chessr1 (2572) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BacCai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames