BaDngVn
Cờ nhanh: 1505 W1D0L1
Cờ chậm: 1897 W131D10L92)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw BaDngVn (1897) nhathung55 (1879) 67S
2 win Mot_vuong (1907) BaDngVn (1881) 25S
3 lose Catbuj (1805) BaDngVn (1896) 28S
4 win BaDngVn (1883) tears (1794) 39S
5 lose tears (1775) BaDngVn (1902) 33S
6 lose sountorn1960 (1909) BaDngVn (1918) 33S
7 win R12021989 (1876) BaDngVn (1903) 28S
8 win BaDngVn (1890) VanBangN (1801) 47S
9 lose VanBangN (1782) BaDngVn (1909) 31S
10 win Jeans (1974) BaDngVn (1891) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BaDngVn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames