BTNguyn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1632 W461D40L456)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vuithoinha (1664) BTNguyn (1647) 51S
2 win xuyenkhong (1877) BTNguyn (1629) 9S
3 lose BTNguyn (1646) HienChau49 (1612) 40S
4 win HienChau49 (1627) BTNguyn (1631) 11S
5 win Trieu1943 (1555) BTNguyn (1617) 29S
6 lose cogiaitriy75 (1755) BTNguyn (1629) 2S
7 lose Keanmay (1727) BTNguyn (1642) 23S
8 win giahung2013 (1602) BTNguyn (1627) 47S
9 lose cotuong69 (1736) BTNguyn (1640) 10S
10 win BTNguyn (1627) szechow (1553) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BTNguyn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames