BQD
Cờ nhanh: 2628 W58D6L6
Cờ chậm: 2566 W515D165L305)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BQD (2557) thuadehoc68 (2321) 25S
2 win Pinkbar (2300) BQD (2549) 36S
3 win DOWANDUNDER (2615) BQD (2595) 63F
4 draw BQD (2596) DOWANDUNDER (2571) 107F
5 draw regina100 (2356) BQD (2554) 56S
6 draw mate2020 (2551) BQD (2554) 31S
7 win BQD (2538) mate2020 (2567) 68S
8 win BQD (2581) tyduck (2569) 51F
9 draw BQD (2581) tyduck (2569) 23F
10 win BQD (2523) kinghand2020 (2492) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BQD, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames