BQD
Cờ nhanh: 2559 W50D3L2
Cờ chậm: 2434 W456D134L268)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw BQD (2431) xiexie1 (2553) 35S
2 lose BQD (2456) Sony2007 (2564) 59S
3 draw BQD (2454) tam6411 (2525) 34S
4 draw QUAI_KHACH (2523) BQD (2450) 45S
5 lose BQD (2471) KuChiNguoc (2642) 49S
6 win BQD (2533) WTF888 (2444) 84F
7 win BQD (2515) songmatt (2272) 9F
8 win PhiThienKiem (2423) BQD (2487) 17F
9 win BQD (2462) zcj (2223) 31S
10 draw BQD (2497) Kenny_Rogers (2320) 94F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BQD, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames