BOBY1999
Cờ nhanh: 1949 W4883D854L6135
Cờ chậm: 1505 W1D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Jesse123 (2184) BOBY1999 (1958) 22F
2 lose dabo2005 (1993) BOBY1999 (1973) 13F
3 win hoangnam1912 (1941) BOBY1999 (1958) 27F
4 lose movinon82 (2067) BOBY1999 (1971) 17F
5 lose BOBY1999 (1992) henryhootp (1818) 42F
6 win Cokohay (1938) BOBY1999 (1978) 57F
7 win Lihong (1969) BOBY1999 (1962) 16F
8 win BOBY1999 (1941) Totden4321 (2117) 35F
9 win huangdi1 (1870) BOBY1999 (1927) 40F
10 lose Wander9s (2135) BOBY1999 (1937) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BOBY1999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames