BESTNAIL
Cờ nhanh: 1515 W1D0L0
Cờ chậm: 1402 W1852D42L2294)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TuanLeanh (1418) BESTNAIL (1418) 19S
2 win BESTNAIL (1401) TuanLeanh (1435) 17S
3 draw BESTNAIL (1395) superthomas (1608) 72S
4 lose BESTNAIL (1409) thedoituson (1456) 16S
5 lose BESTNAIL (1424) D12 (1429) 27S
6 lose BESTNAIL (1435) hoangasian (1601) 35S
7 win BESTNAIL (1419) Heap (1423) 33S
8 win BESTNAIL (1400) lachuoikho (1508) 40S
9 lose sam (1427) BESTNAIL (1415) 15S
10 win BESTNAIL (1398) Saulucsix (1461) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BESTNAIL, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames