AuD
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2542 W63D22L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ThePun (2768) AuD (2529) 87S
2 win ChuyenTriVit (1815) AuD (2526) 32S
3 lose AuD (2545) Coolx (2766) 32S
4 draw AuD (2531) Coolx (2780) 46S
5 win Mimoza (2343) AuD (2509) 39S
6 win necromancerh (2423) AuD (2496) 70S
7 win AuD (2466) GiaiTri__ (2442) 14S
8 draw GiaiTri__ (2450) AuD (2466) 28S
9 draw GiaiTri__ (2450) AuD (2466) 69S
10 draw DiVaoBaoTo (2238) AuD (2479) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AuD, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames