Atteju
Cờ nhanh: 1469 W1029D30L1289
Cờ chậm: 1490 W2D1L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CUTICONDZING (1321) Atteju (1458) 27F
2 win CUTICONDZING (1333) Atteju (1446) 21F
3 lose bbdog (1430) Atteju (1463) 19F
4 win ThanhPham (1437) Atteju (1448) 11F
5 win ThanhPham (1453) Atteju (1432) 36F
6 win baoboa (1448) Atteju (1415) 22F
7 lose nhatdoiphao (1435) Atteju (1430) 17F
8 lose nhatdoiphao (1419) Atteju (1446) 14F
9 lose panda01 (1576) Atteju (1458) 27F
10 win bbdog (1397) Atteju (1444) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Atteju, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames