Asian_killer
Cờ nhanh: 1846 W18D0L0
Cờ chậm: 2593 W602D1399L106)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Asian_killer (2606) trum_bip (2377) 114S
2 win Asian_killer (2588) ali_33 (2346) 19S
3 draw Asian_killer (2601) trum_bip (2364) 70S
4 draw Hi_allFriend (2548) Asian_killer (2604) 116S
5 draw Tour2018 (2525) Asian_killer (2609) 36S
6 draw Tour2018 (2481) Asian_killer (2617) 83S
7 draw HaiRau_HR (2593) Asian_killer (2618) 38S
8 draw Quannuakhuya (2475) Asian_killer (2627) 39S
9 draw Quannuakhuya (2465) Asian_killer (2637) 69S
10 draw Dichcankinh_ (2536) Asian_killer (2643) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Asian_killer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames