AnnickLebail
Cờ nhanh: 1964 W60D4L39
Cờ chậm: 2396 W92D7L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AnnickLebail (1980) Robo (2257) 21F
2 lose AnnickLebail (1993) Robo (2343) 23F
3 lose Robo (2329) AnnickLebail (2007) 40F
4 lose Robo (2305) AnnickLebail (2023) 40F
5 lose Robo (2278) AnnickLebail (2041) 37F
6 win lai_ly_huynh (2094) AnnickLebail (2004) 28F
7 lose Robo (2334) AnnickLebail (2018) 34F
8 lose AnnickLebail (2108) GT2013 (2222) 47F
9 win GT2013 (2182) AnnickLebail (2090) 11F
10 win AnnickLebail (2111) Szep (2128) 65F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnnickLebail, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames