AnhTran4
Cờ nhanh: 1487 W1D0L2
Cờ chậm: 2036 W612D75L473)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hienc3 (1893) AnhTran4 (2024) 27S
2 lose cheah38 (1965) AnhTran4 (2042) 29S
3 win dauleo (1647) AnhTran4 (2031) 41S
4 win AnhTran4 (2019) dauleo (1659) 29S
5 win AnhTran4 (2005) hieugia123 (1942) 67S
6 lose hieugia123 (1923) AnhTran4 (2024) 81S
7 lose AnhTran4 (2038) denhatcobac (2092) 47S
8 win denhatcobac (2110) AnhTran4 (2020) 38S
9 win AnhTran4 (2006) Unique (1954) 44S
10 lose Unique (1936) AnhTran4 (2024) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhTran4, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames