AnhKG123
Cờ nhanh: 1832 W7679D526L6976
Cờ chậm: 1692 W275D25L259)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mincon (1734) AnhKG123 (1851) 30F
2 win karyee (1821) AnhKG123 (1836) 59F
3 win AnhKG123 (1820) karyee (1837) 21F
4 lose warrior46 (1815) AnhKG123 (1836) 24F
5 lose AnhKG123 (1856) Dung1986 (1701) 42F
6 lose nnk (1865) AnhKG123 (1872) 32F
7 lose AnhKG123 (1887) Akuma_80 (1897) 14F
8 win mincon (1746) AnhKG123 (1875) 41F
9 win AnhKG123 (1864) bdt (1723) 39F
10 win sauhoa (1770) AnhKG123 (1851) 71F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhKG123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames