AnhKG123
Cờ nhanh: 1756 W2932D178L2696
Cờ chậm: 1690 W256D23L240)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win AnhKG123 (1738) thichcado (1832) 32F
2 win TonDuc (1848) AnhKG123 (1719) 1F
3 win kev123 (1703) AnhKG123 (1703) 34F
4 lose AnhKG123 (1719) kev123 (1687) 31F
5 win camranh2018 (1695) AnhKG123 (1704) 46F
6 lose jiuyi (1648) AnhKG123 (1722) 23F
7 lose AnhKG123 (1741) jiuyi (1629) 72F
8 lose chuthoongsun (1803) AnhKG123 (1755) 31F
9 win VuMinhKhanh (1500) AnhKG123 (1747) 1F
10 win VuMinhKhanh (1509) AnhKG123 (1738) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhKG123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames