AnhKG123
Cờ nhanh: 1839 W4721D321L4340
Cờ chậm: 1679 W257D23L241)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw papa (1597) AnhKG123 (1846) 151F
2 win AnhKG123 (1837) papa (1606) 39F
3 win Haiduong54 (1783) AnhKG123 (1823) 17F
4 win AnhKG123 (1808) Haiduong54 (1798) 26F
5 lose AnhKG123 (1825) Doflamingo (1763) 46F
6 win conem (1794) AnhKG123 (1810) 34F
7 win AnhKG123 (1794) conem (1810) 29F
8 lose hdan (1747) AnhKG123 (1811) 43F
9 win Dung1986 (1735) AnhKG123 (1797) 63F
10 win AnhKG123 (1782) Dung1986 (1750) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhKG123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames