AnhBTraVinh
Cờ nhanh: 2191 W1067D73L778
Cờ chậm: 2286 W567D116L358)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AnhBTraVinh (2225) MinhThuDuc (2191) 59F
2 win AnhBTraVinh (2207) chopchai (1971) 36F
3 win tinweekwok (2013) AnhBTraVinh (2186) 15F
4 draw True_Player (2128) AnhBTraVinh (2189) 13F
5 draw True_Player (2124) AnhBTraVinh (2193) 26F
6 lose AnhBTraVinh (2215) Jasonlinkl (1985) 77F
7 win Jasonlinkl (1994) AnhBTraVinh (2206) 58F
8 draw ltd_lnh (2179) AnhBTraVinh (2207) 48F
9 win AnhBTraVinh (2198) Doanvan_123 (1982) 29F
10 win AnhBTraVinh (2188) tuthanxam (1986) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhBTraVinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames