AnhBTraVinh
Cờ nhanh: 2300 W1114D75L803
Cờ chậm: 2249 W617D132L391)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose YangGuo (2387) AnhBTraVinh (2274) 24S
2 win AnhBTraVinh (2266) Huyen99 (2018) 38S
3 draw Vdc1979 (2290) AnhBTraVinh (2266) 39S
4 lose AnhBTraVinh (2279) antz01 (2362) 27S
5 lose Vanduc (2183) AnhBTraVinh (2298) 66S
6 lose AnhBTraVinh (2322) gacon2 (2097) 41F
7 win VanVan (2136) AnhBTraVinh (2300) 17F
8 win soWhat (2281) AnhBTraVinh (2283) 31S
9 win AnhBTraVinh (2267) soWhat (2297) 24S
10 win duylinh2103 (2201) AnhBTraVinh (2253) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhBTraVinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames