AnhBTraVinh
Cờ nhanh: 2279 W1134D76L818
Cờ chậm: 2381 W636D133L396)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Haivan (2044) AnhBTraVinh (2374) 22S
2 win cosmo2013 (2332) AnhBTraVinh (2343) 64S
3 win AnhBTraVinh (2266) Viet1276 (2174) 38F
4 win Viet1276 (2187) AnhBTraVinh (2253) 31F
5 draw Mathai_2019 (2278) AnhBTraVinh (2253) 37F
6 win AnhBTraVinh (2242) Wander9s (2103) 14F
7 lose Wander9s (2082) AnhBTraVinh (2263) 56F
8 win AnhBTraVinh (2248) friday13 (2230) 37F
9 win friday13 (2246) AnhBTraVinh (2232) 34F
10 win AnhBTraVinh (2219) vivitran (2142) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhBTraVinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames