Andy711
Cờ nhanh: 1891 W123D20L87
Cờ chậm: 1917 W60D15L28)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Andy711 (1908) hdan (1864) 56F
2 lose hdan (1846) Andy711 (1926) 31F
3 draw thinh61 (1913) Andy711 (1926) 52F
4 win Andy711 (1910) thinh61 (1929) 30F
5 lose bg80 (1934) Andy711 (1925) 52F
6 lose Andy711 (1941) bg80 (1918) 35F
7 win Andy711 (1927) Comco (1884) 76F
8 lose Andy711 (1942) Caothuhn (1947) 85F
9 lose Caothuhn (1931) Andy711 (1958) 45F
10 lose Andy711 (1971) SCKH2003 (2064) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Andy711, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames