AikeuTuido
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2669 W171D220L28)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw trum_bip (2536) AikeuTuido (2673) 55S
2 win AikeuTuido (2664) samsung_ (2454) 28S
3 draw samsung_ (2448) AikeuTuido (2670) 19S
4 win teckyin (2419) AikeuTuido (2661) 53S
5 draw wagewar (2608) AikeuTuido (2662) 33S
6 draw AikeuTuido (2663) wagewar (2607) 21S
7 draw xoop (2639) AikeuTuido (2663) 136S
8 win AikeuTuido (2654) samsung_ (2423) 51S
9 draw samsung_ (2417) AikeuTuido (2660) 27S
10 draw AikeuTuido (2663) Hi_allFriend (2533) 88S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AikeuTuido, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames