Adkc1999
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1745 W1241D160L1204)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Adkc1999 (1735) nhankythuq10 (1540) 25S
2 lose sanbatxe (1730) Adkc1999 (1751) 18S
3 win Adkc1999 (1735) sanbatxe (1746) 22S
4 draw Adkc1999 (1730) vnchess (1927) 34S
5 draw Adkc1999 (1731) lee1000 (1667) 80S
6 lose Adkc1999 (1747) hasynguyen (1733) 40S
7 win Adkc1999 (1734) abeng (1646) 17S
8 lose Adkc1999 (1768) NguaHoang76 (1720) 32S
9 lose Adkc1999 (1787) hrqmb (1657) 26S
10 win Adkc1999 (1777) HuyVu66 (1600) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Adkc1999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames