Adam_b
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1929 W397D56L380)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nls5591 (1877) Adam_b (1915) 53S
2 win Adam_b (1900) nls5591 (1892) 32S
3 lose ThietThuy (1957) Adam_b (1914) 20S
4 lose Adam_b (1929) ThietThuy (1942) 12S
5 draw giaitri_5 (1940) Adam_b (1929) 29S
6 win Adam_b (1910) Hong_1955 (2014) 47S
7 win Adam_b (1893) cu0ng1963 (1951) 51S
8 win cu0ng1963 (1969) Adam_b (1875) 21S
9 win Adam_b (1857) Songlong (1943) 33S
10 lose Songlong (1929) Adam_b (1871) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Adam_b, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames