A_hi_hi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1898 W401D46L349)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mrnvcuong (1904) A_hi_hi (1882) 72S
2 lose mrnvcuong (1888) A_hi_hi (1898) 40S
3 win A_hi_hi (1883) neverthua (1865) 49S
4 win kleopatra (1809) A_hi_hi (1869) 30S
5 lose kleopatra (1791) A_hi_hi (1887) 27S
6 lose SiPham (1874) A_hi_hi (1903) 20S
7 win SiPham (1890) A_hi_hi (1887) 25S
8 win van123_123 (1935) A_hi_hi (1870) 30S
9 win AnhDung (1818) A_hi_hi (1856) 28S
10 lose QTC (1811) A_hi_hi (1873) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by A_hi_hi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames