AMAZON2020
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1395 W239D14L288)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AMAZON2020 (1382) minhluan1717 (1375) 70S
2 lose AMAZON2020 (1396) BESTNAIL (1449) 35S
3 lose BESTNAIL (1434) AMAZON2020 (1411) 19S
4 lose AMAZON2020 (1426) congaidep (1457) 41S
5 lose khongchuyen (1525) AMAZON2020 (1439) 31S
6 win QQQQ (1418) AMAZON2020 (1424) 56S
7 win AMAZON2020 (1409) MTSE (1396) 35S
8 win MTSE (1412) AMAZON2020 (1393) 57S
9 lose xiyuan (1418) AMAZON2020 (1425) 17S
10 lose xiyuan (1382) AMAZON2020 (1461) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AMAZON2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames