AC4888
Cờ nhanh: 1485 W0D0L1
Cờ chậm: 1791 W955D298L998)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Vitcon113 (1746) AC4888 (1792) 29S
2 lose AC4888 (1803) vitwatroi (1850) 38S
3 lose AC4888 (1818) mothai (1695) 14S
4 lose totnhapcung (1833) AC4888 (1830) 6S
5 lose AC4888 (1842) Danh_Nhu_ket (1839) 22S
6 win Acura2020 (1891) AC4888 (1828) 73S
7 draw Danh_Nhu_ket (1826) AC4888 (1828) 54S
8 lose AC4888 (1844) Mrbearcute (1702) 35S
9 draw tansinh (1857) AC4888 (1844) 17S
10 lose Paris_009 (1917) AC4888 (1855) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AC4888, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames