ABC123456789
Cờ nhanh: 2129 W1101D81L957
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CChessNJ (2103) ABC123456789 (2146) 34F
2 win ABC123456789 (2131) CChessNJ (2118) 32F
3 lose XIAXuanze (2086) ABC123456789 (2148) 71F
4 win ABC123456789 (2134) Zhangfeng (2086) 36F
5 win Zhangfeng (2101) ABC123456789 (2119) 57F
6 win ABC123456789 (2104) LenhhoXung (2074) 42F
7 lose XIAXuanze (2090) ABC123456789 (2120) 22F
8 lose ABC123456789 (2136) bachvy00 (2135) 56F
9 win Chu_Nam (2084) ABC123456789 (2122) 23F
10 win ABC123456789 (2107) Chu_Nam (2099) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ABC123456789, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames