nguaconrx
Cờ nhanh: 2225 W74D6L20
Cờ chậm: 2167 W99D23L44)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose ChanhNiem (2135) nguaconrx (2305) 46F
12 lose bopnam (2120) nguaconrx (2248) 34S
13 lose CoLover (2108) nguaconrx (2327) 1F
14 lose winchoi (2443) nguaconrx (2353) 63F
15 win ihren (2292) nguaconrx (2323) 28F
16 lose nguaconrx (2266) TienDanhCo (2174) 4S
17 lose nguaconrx (2278) tuanendo (2385) 3S
18 lose tuanendo (2372) nguaconrx (2291) 19S
19 lose pikachu150 (2172) nguaconrx (2366) 11F
20 lose girls_map (2233) nguaconrx (2408) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguaconrx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames