ng_truc76
Cờ nhanh: 1502 W1D0L1
Cờ chậm: 1884 W3182D661L2803)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose ng_truc76 (1896) hoandat (1877) 36S
12 win hoandat (1893) ng_truc76 (1880) 41S
13 lose BngNguyn (1804) ng_truc76 (1898) 84S
14 win ng_truc76 (1885) BngNguyn (1817) 33S
15 win hoavinh (1833) ng_truc76 (1871) 30S
16 win ng_truc76 (1856) hoavinh (1848) 27S
17 lose ng_truc76 (1871) caoson76 (1876) 15S
18 lose caoson76 (1860) ng_truc76 (1887) 11S
19 lose ng_truc76 (1902) macdinhthang (1906) 33S
20 win macdinhthang (1923) ng_truc76 (1885) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ng_truc76, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames