HoangN3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1801 W89D11L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win hunglequang (1666) HoangN3 (1776) 23S
12 lose HoangN3 (1796) hunglequang (1646) 22S
13 lose HoangN3 (1812) Alan_au (1794) 23S
14 lose HoangN3 (1829) Bopbachmai (1786) 44S
15 lose HoangN3 (1843) d2np (1883) 83S
16 win loi1974nb (1694) HoangN3 (1832) 17S
17 lose HoangN3 (1853) loi1974nb (1673) 37S
18 win HoangN3 (1838) dvthang (1829) 54S
19 lose TrungDuc2018 (1837) HoangN3 (1851) 78S
20 lose thuongtrinh (1859) HoangN3 (1867) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoangN3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames