HoangN3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2132 W297D30L217)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 draw HoangN3 (2172) danghien68 (2177) 53S
12 lose henvua_thoi (2149) HoangN3 (2189) 49S
13 win HoangN3 (2174) henvua_thoi (2164) 6S
14 win Deckconick (2082) HoangN3 (2161) 9S
15 lose HoangN3 (2180) Deckconick (2063) 50S
16 lose minhtrungak (2190) HoangN3 (2196) 34S
17 lose HoangN3 (2213) minhtrungak (2173) 18S
18 lose mr_bui (2138) HoangN3 (2231) 41S
19 lose HoangN3 (2250) mr_bui (2119) 47S
20 win HoangN3 (2233) danghien68 (2283) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoangN3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames