HoTran9535
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2158 W1110D319L907)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win HoTran9535 (2112) tuancovua (1952) 44S
12 lose HoTran9535 (2142) Phuog123 (2162) 27S
13 draw HoTran9535 (2139) bachvy00 (2196) 70S
14 lose HoTran9535 (2153) HoangMinh (2471) 4S
15 lose HoangMinh (2455) HoTran9535 (2169) 15S
16 lose Doanhai1983 (2334) HoTran9535 (2192) 57S
17 draw HoTran9535 (2197) ervin (2110) 55S
18 win HoTran9535 (2171) binhyenquan (2075) 33S
19 lose HoTran9535 (2181) TinhCaCa (2352) 37S
20 draw HoTran9535 (2183) dragons (2136) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoTran9535, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames