DragonFruit
Cờ nhanh: 1873 W1287D155L1088
Cờ chậm: 2159 W790D167L609)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win bobi678 (1664) DragonFruit (1872) 38F
12 lose cano1 (1910) DragonFruit (1903) 29F
13 lose DragonFruit (1938) cano1 (1875) 34F
14 win cano1 (1907) DragonFruit (1906) 49F
15 lose DragonFruit (1942) cano1 (1871) 22F
16 win cano1 (1902) DragonFruit (1911) 19F
17 win DragonFruit (1876) cano1 (1937) 27F
18 lose cano1 (1905) DragonFruit (1908) 23F
19 win DragonFruit (1893) vanthuy61 (1885) 32F
20 win vanthuy61 (1901) DragonFruit (1877) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DragonFruit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames