gatree62, Xiangqi Up score: 2188 W1770D31L2064
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Nancy2345678 (2098) gatree62 (2207) 21
2 lose gatree62 (2227) Nancy2345678 (2078) 19
3 win gatree62 (2217) lionking2305 (2012) 7
4 win Dungchm123 (2338) gatree62 (2197) 24
5 lose gatree62 (2209) Dungchm123 (2326) 76
6 win Winz_lai (2216) gatree62 (2193) 21
7 lose gatree62 (2209) Winz_lai (2200) 22
8 win ChaCaothu79 (2109) gatree62 (2196) 14
9 win gatree62 (2182) ChaCaothu79 (2123) 18
10 win gatree62 (2169) thanhlsthanh (2085) 27
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gatree62, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames