Xe4phao4, Xiangqi Up score: 2201 W3278D93L3374
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Minhphung56 (1969) Xe4phao4 (2192) 37
2 lose christhai (2381) Xe4phao4 (2202) 27
3 lose Tay_Doc123 (2474) Xe4phao4 (2219) 30
4 lose Xe4phao4 (2229) tnhbk1 (2399) 38
5 lose Aleucin (2378) Xe4phao4 (2253) 56
6 win Danhco_79 (2008) Xe4phao4 (2244) 33
7 lose Xe4phao4 (2266) DatDang (2059) 16
8 win KyMaToTieng (2089) Xe4phao4 (2255) 38
9 lose giaphong (2252) Xe4phao4 (2271) 27
10 lose TieuLinh09 (2420) Xe4phao4 (2295) 54
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Xe4phao4, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames