Tuannui, Xiangqi Up score: 2285 W1378D24L916
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vangh (2228) Tuannui (2271) 54
2 lose Tuannui (2280) duy264 (2502) 39
3 lose duy264 (2492) Tuannui (2290) 24
4 win Aleucin (2202) Tuannui (2277) 33
5 win Aleucin (2216) Tuannui (2263) 27
6 lose Tuannui (2273) Phuongmai (2461) 41
7 win Phuongmai (2483) Tuannui (2251) 53
8 lose DINHVO (2208) Tuannui (2268) 36
9 win Tuannui (2258) firefly4321 (2070) 23
10 win firefly4321 (2081) Tuannui (2247) 28
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tuannui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames