Truonghang, Xiangqi Up score: 2470 W513D10L316
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Binhvtis (2422) Truonghang (2488) 55
2 lose Truonghang (2507) Binhvtis (2403) 47
3 lose Dungchm123 (2300) Truonghang (2529) 27
4 win Truonghang (2520) Dungchm123 (2309) 39
5 lose Truonghang (2540) cuoptinh (2382) 39
6 win hotuan77 (2287) Truonghang (2531) 13
7 lose Truonghang (2555) hotuan77 (2263) 14
8 win VietHoang (2376) Truonghang (2544) 19
9 win Truonghang (2533) VietHoang (2387) 45
10 win HungMai (2520) Truonghang (2500) 32
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Truonghang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames