yorallegend
Cờ nhanh: 1487 W0D0L1
Cờ chậm: 1859 W717D40L638)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ldtrong (1811) yorallegend (1845) 53S
2 win ldtrong (1826) yorallegend (1830) 27S
3 lose yorallegend (1843) duykhanh222 (1918) 43S
4 lose yorallegend (1857) duykhanh222 (1904) 68S
5 win kienhoa (1872) yorallegend (1841) 57S
6 lose kienhoa (1857) yorallegend (1856) 26S
7 win jimmyh (1707) yorallegend (1845) 34S
8 lose jimmyh (1686) yorallegend (1866) 47S
9 win yorallegend (1849) cantyn (1912) 51S
10 lose bevy915 (1650) yorallegend (1871) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yorallegend, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames