xmen18
Cờ nhanh: 1661 W1202D105L1103
Cờ chậm: 1711 W142D21L110)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MaiChV (1612) xmen18 (1647) 68F
2 lose xmen18 (1663) themem113 (1663) 75F
3 lose xmen18 (1680) sohongchoi (1624) 44F
4 draw sohongchoi (1623) xmen18 (1681) 38F
5 win sohongchoi (1671) xmen18 (1665) 15F
6 win Helo (1649) xmen18 (1650) 6F
7 win Helo (1665) xmen18 (1634) 4F
8 lose hackbegin (1658) xmen18 (1649) 63F
9 win TimNguyen (1664) xmen18 (1633) 7F
10 win xmen18 (1620) chieuvy (1522) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xmen18, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames