vptuanchu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2396 W108D35L50)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vptuanchu (2418) Asian_killer (2576) 30S
2 win vptuanchu (2397) xem_046 (2220) 27S
3 draw Dichcankinh_ (2556) vptuanchu (2388) 24S
4 draw vptuanchu (2386) khuong1986 (2484) 34S
5 lose KuChiNguoc (2628) vptuanchu (2405) 7S
6 lose thienha (2610) vptuanchu (2426) 28S
7 lose SA_Chess (2592) vptuanchu (2449) 56S
8 draw SA_Chess (2601) vptuanchu (2440) 169S
9 lose vptuanchu (2466) Asian_killer (2560) 49S
10 win suphutaixuat (2342) vptuanchu (2440) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vptuanchu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames