vokinhkha
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2241 W114D17L62)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win votong111 (2103) vokinhkha (2216) 9S
2 lose huy67 (2145) vokinhkha (2254) 23S
3 draw songmatt (2192) vokinhkha (2258) 50S
4 lose vokinhkha (2301) vanhienct2 (2108) 2S
5 win ngocnhan1 (2088) vokinhkha (2281) 47S
6 lose Atna (2122) vokinhkha (2302) 98S
7 win vokinhkha (2291) Atna (2133) 79S
8 win Coviahe170 (2183) vokinhkha (2264) 37S
9 win vokinhkha (2237) NhaTrang1177 (2163) 51S
10 lose vokinhkha (2273) Hophan (2199) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vokinhkha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames