vitcoi
Cờ nhanh: 2158 W4967D380L4304
Cờ chậm: 1483 W1D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vitcoi (2139) mrvanly (1928) 28F
2 win vitcoi (2118) jutta (1945) 31F
3 win vitcoi (2098) viet_100 (1907) 27F
4 win vitcoi (2077) duckiller11 (1896) 64F
5 win Tamkhong (1882) vitcoi (2056) 45F
6 lose better (1941) vitcoi (2097) 43F
7 win vitcoi (2072) better (1966) 43F
8 win better (1995) vitcoi (2043) 23F
9 lose hngtng54 (2044) vitcoi (2077) 61F
10 win masteryoungs (1810) vitcoi (2060) 53F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vitcoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames