truongky2
Cờ nhanh: 1508 W9D0L10
Cờ chậm: 1736 W6155D551L6501)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lamk8 (1707) truongky2 (1753) 21S
2 lose truongky2 (1771) lamk8 (1689) 21S
3 lose Thanhtam_16 (1910) truongky2 (1783) 16S
4 lose tamdang (1842) truongky2 (1813) 50S
5 lose vanthong80 (1826) truongky2 (1846) 30S
6 lose cobacbiproi (2049) truongky2 (1856) 18S
7 draw thuy_linh (1906) truongky2 (1853) 45S
8 lose locduong (1963) truongky2 (1866) 36S
9 win truongky2 (1849) caothuco1 (1895) 110S
10 win caothuco1 (1913) truongky2 (1831) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by truongky2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames