trungacura
Cờ nhanh: 1464 W2102D110L2492
Cờ chậm: 1455 W0D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose con_bo_ngua (1523) trungacura (1478) 37F
2 win trungacura (1464) quipp (1419) 46F
3 lose trungacura (1479) thaonhi128 (1500) 26F
4 win trungacura (1465) anh5 (1431) 35F
5 lose trungacura (1481) ChiPheo1 (1468) 24F
6 lose trungacura (1494) michael111 (1562) 23F
7 win trungacura (1478) camchi (1508) 53F
8 win trungacura (1462) TonyHuynh (1483) 60F
9 win trungacura (1445) TonyHuynh (1500) 24F
10 win trungacura (1430) casymailoan (1400) 62F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trungacura, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames