truclan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1976 W584D216L592)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose truclan (2015) keungwong (1899) 26S
2 win Nhemapuu (2020) truclan (1981) 26S
3 lose Cuden123 (1988) truclan (1997) 44S
4 win NewLife (1981) truclan (1981) 41S
5 win songtutay (1841) truclan (1957) 49S
6 lose dungtaymr (1916) truclan (1974) 26S
7 win vosang (2048) truclan (1936) 36S
8 lose truclan (1950) hung_chi (1994) 24S
9 lose colt45 (1843) truclan (1990) 23S
10 draw Nhemapuu (2098) truclan (1984) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by truclan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames