trinh69
Cờ nhanh: 1862 W1630D86L1207
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose goivitday (1732) trinh69 (1882) 33F
2 lose kingloh5 (1939) trinh69 (1896) 1F
3 lose kingloh5 (1924) trinh69 (1911) 1F
4 lose trinh69 (1933) tetuu (1700) 37F
5 win trinh69 (1923) CoNamDinh (1728) 33F
6 win trinh69 (1910) LangVanPhong (1817) 34F
7 draw trinh69 (1912) LangVanPhong (1815) 159F
8 win hongkong1997 (1872) trinh69 (1897) 32F
9 lose uongdungsct (1941) trinh69 (1912) 1F
10 lose trinh69 (1932) Tranthiennam (1771) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trinh69, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames