tl39
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1562 W796D179L752)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quy_85 (L0C) tl39 (L0A) 1T
2 lose tl39 (L0A) andy7 (L0C) 0T
3 lose BACHI (L0A) tl39 (L0A) 17T
4 lose tl39 (L0A) MaHoi (L0A) 78T
5 lose roman (L0A) tl39 (L0A) 1T
6 lose tl39 (L0A) HugoBoss (L0A) 0T
7 lose tl39 (L0A) trieuminh1 (L0A) 24T
8 lose Haivtfpt (L0B) tl39 (L0C) 1T
9 lose tl39 (L0A) gamma (L0C) 0T
10 lose tl39 (L0A) TeThDaiThanh (L0A) 18T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tl39, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames