tiensuchamay
Cờ nhanh: 1852 W1023D84L897
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tiensuchamay (1869) iLose (1830) 44F
2 win tiensuchamay (1852) tommytruong7 (1891) 21F
3 lose mediacom (1812) tiensuchamay (1869) 43F
4 lose tommytruong7 (1925) tiensuchamay (1883) 46F
5 lose gengyu88 (1700) tiensuchamay (1904) 42F
6 lose Saab95 (1738) tiensuchamay (1925) 28F
7 win tiensuchamay (1914) Saab95 (1749) 29F
8 lose DIEMTRAN (2180) tiensuchamay (1931) 59F
9 lose tiensuchamay (1947) BaSeCaNaDa (1944) 18F
10 lose BaSeCaNaDa (1927) tiensuchamay (1964) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tiensuchamay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames