thiet_hau5
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2158 W155D40L101)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Nguyentung01 (2205) thiet_hau5 (2172) 1S
2 win thiet_hau5 (2154) Nguyentung01 (2223) 1S
3 draw hung_sim2 (2088) thiet_hau5 (2156) 78S
4 win hieugia12 (2045) thiet_hau5 (2143) 33S
5 win thiet_hau5 (2126) suhuynh13 (2184) 41S
6 win thiet_hau5 (2110) babi_najib (2126) 3S
7 win thiet_hau5 (2094) CaoSon (2123) 29S
8 win CaoSon (2140) thiet_hau5 (2077) 55S
9 win songtutay (2020) thiet_hau5 (2063) 25S
10 win songtutay (2035) thiet_hau5 (2048) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thiet_hau5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames