soaring90
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2239 W65D3L10)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CongAN_VN (2244) soaring90 (2272) 34S
2 lose xiexie1 (2584) soaring90 (2287) 42S
3 win jiajia0215 (1741) soaring90 (2280) 19S
4 win soaring90 (2271) locq8_sg (2063) 21S
5 lose yoyofun (2565) soaring90 (2287) 55S
6 lose soaring90 (2300) vptuanchu (2373) 60S
7 lose kcc17b (2370) soaring90 (2314) 58S
8 win soaring90 (2302) danghien68 (2184) 29S
9 win choihetluon (2177) soaring90 (2290) 34S
10 win soaring90 (2281) dandenmeco (2075) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by soaring90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames